Rổ hàng Gateway Vũng Tàu

5 sản phẩm

Chuyển nhượng căn hộ 1 phòng ngủ Gateway Vũng Tàu

Đường Ba Tháng Hai, Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu
Diện tích: 49.5 m2 Số phòng ngủ: 1 PN
Nội thất: Cơ bản Toilet: 1 WC

Chuyển nhượng căn hộ 3 phòng ngủ Gateway Vũng Tàu

Đường Ba Tháng Hai, Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu
Diện tích: 138.2 m2 Số phòng ngủ: 3 PN
Nội thất: Cơ bản Toilet: 3 WC

Chuyển nhượng căn hộ 2 phòng ngủ Gateway Vũng Tàu

Đường Ba Tháng Hai, Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu
Diện tích: 73.9 m2 Số phòng ngủ: 2 PN
Nội thất: Cơ bản Toilet: 2 WC

Chuyển nhượng căn hộ Penhouse Gateway Vũng Tàu

Đường Ba Tháng Hai, Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu
Diện tích: 211 m2 Số phòng ngủ: 2 PN
Nội thất: Cơ bản Toilet: 3 WC

Chuyển nhượng căn hộ Penhouse Gateway Vũng Tàu

Đường Ba Tháng Hai, Phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu
Diện tích: 230 m2 Số phòng ngủ: 2 PN
Nội thất: Cơ bản Toilet: 3 WC