Rổ hàng căn hộ CSJ TOWER

4 sản phẩm

Căn hộ 1 phòng ngủ CSJ Tower 53.30m2

169 Thuỳ Vân, Phường 8, TP Vũng Tàu
Diện tích: 53.30 m2 Số phòng ngủ: 1 PN
Nội thất: Cơ bản Toilet: 1 WC

Căn hộ 1 phòng ngủ CSJ Tower 50.90m2

169 Thuỳ Vân, Phường 8, TP Vũng Tàu
Diện tích: 50.90 m2 Số phòng ngủ: 1 PN
Nội thất: Cơ bản Toilet: 1 WC

Căn hộ 2 phòng ngủ CSJ Tower 95.10m2

169 Thuỳ Vân, Phường 8, TP Vũng Tàu
Diện tích: 95.10 m2 Số phòng ngủ: 2 PN
Nội thất: Cơ bản Toilet: 2 WC

Căn hộ 1 phòng ngủ CSJ Tower 53.30m2

169 Thuỳ Vân, Phường 8, TP Vũng Tàu
Diện tích: 53.30 m2 Số phòng ngủ: 1 PN
Nội thất: Cơ bản Toilet: 1 WC